Funderar du på något?

FAQ – Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om IST Homes appar. Klicka på namnet nedan för den app du vill veta mer om.

Den här sidan kommer att utökas så fort vi släpper nästa app i IST Home-familjen.

Klicka för att öppna.

IST Home Skola

IST Home Skola är en app som gör det enkelt för dig som förälder att anmäla frånvaro och ledighet i mobilen. I samma app anger du barnens vistelsescheman digitalt – snabbt och säkert.

IST Home Skola på Huawei Appgallery IST Home Hit&Dit på Google Play IST Home Hit&Dit på App StoreAppen IST Home Skola finns till iOS eller Android-telefoner och går att ladda ner från App Store, Google Play eller AppGallery. Klicka på länken eller gå in i din appbutik och sök efter ”IST Home Skola”.

SkolID logo icon1. Starta appen i din telefon.
2. Ange ditt personnummer (för att vi ska kunna hitta de tjänster som är kopplade till dina barn måste du identifiera dig).
3. Klicka på knappen ”Logga in”.
4. När du klickar på logga in slussas du vidare till SkolID som vi använder som ID-tjänst. Klicka på logga in-knappen och identifiera dig med BankID.

För att få notiser från händelser relaterade till förskolan/fritidshemmet och appen måste du tacka ja till notiser.

Syns inte barn i appen som borde finnas där? Läs mer här. Fler frågor och svar hittar du här i vår FAQ.

IST Home Skola hämtar all information från kommunens system. Ibland kan det dröja innan ditt barn dyker upp i appen. Det beror oftast på att placeringen ska läggas in i systemet och godkännas manuellt. Avvakta och försök igen senare.

Om problemet kvarstår, kontrollera med ansvarig på ditt barns förskola/fritidshem.

Appen är tillgänglig i vissa kommuner som är anslutna till IST:s system. Men inom kort kommer appen att vara tillgänglig på många förskolor/fritidshem och skolor runt om i Sverige.

Du kan använda IST Home Skola på svenska, norska och engelska. Språkinställningen följer (så gott det går) den inställning du har i din telefon. För att byta språk väljer du Inställningar i menyn.

Vi arbetar ständigt med att utveckla appen för att göra den enklare och bättre. Vi kommer efterhand att utöka IST Home Skola så att fler runt om i landet kan använda appen.

Om förskolan/fritidshemmet nyligen är inkopplad till systemet kan det dröja något innan tjänsten blir helt tillgänglig. Avvakta och försök igen vid ett senare tillfälle. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att du kommer igång så snart som möjligt.

Det finns flera vägar för att lämna in ett nytt vistelseschema.
Via Skicka in-knappen (i menyraden i nederkant): Klicka på knappen så öppnas en meny. Välj ”Lämna schema”. Namn och datum är då inte förvalt.

Via Vistelsetid (i menyraden i nederkant): Du kommer då till sidan för inlämnade vistelsescheman (Här finns tidigare inlämnade scheman om du har sådana). Klicka på knappen ”Lämna in schema”.

Gör såhär

IST Home Skola – Ange vistelseschema

1. Välj eller kontrollera startdatum.

2. Välj eller kontrollera antal veckor. Antalet veckor är de veckor som du skickar in till förskolan/fritidshemmet.
OBS! Inskickade veckor repeteras och upprepas efter avslutad period (läs mer här).

3. Välj eller kontrollera för vilket barn schemat ska gälla.

4. Ange tiderna som barnet ska lämnas och hämtas. Gäller samma tid på flera dagar kan du bara klicka i de dagarna som har samma.
Om barnet har flera tider på samma dag (till exempel en på förmiddagen och en på eftermiddagen), välj ”Extra tid på dag” för att lägga till en extra tidsperiod på samma dag.

5. Klicka okej.

OBSERVERA! Har du samma tider vecka efter vecka räcker det att du fyller i en vecka. Schemat du skapar är rullande och upprepas efter varje avslutad omgång.
Exempel: Skapar du ett schema måndag till fredag kommer det att börja om och repeteras veckan efter.

6. Vill skapa ett flerveckorsschema får du innan schemaläggaren välja hur många veckor du vill ange. De veckor du anger kan ha skilda och olika tider. Vill du öka eller minska antalet veckor, kan du i schemaläggaren justera antalet med knappen som visar antal veckor.

7. Kopiera tidigare scheman? Har du gjort ett schema tidigare i appen, så kan du återanvända dem för att skapa nya. Klicka på kopiera-symbolen.

8. När du är klar, klicka på skicka

9. Observera att schemat måste det bli godkänt av förskolan/fritidshemmet innan det aktiveras. Läs mer här.

 

När du har skickat in ett schema behöver det godkännas av förskolan/fritidshemmet. När det godkänts aktiveras det automatiskt i din app. Skulle det av någon anledning inte bli godkänt kommer du få en notis om det. Rådfråga i det fallet förskole-/fritidshemschefen om vad som kan blivit fel.

Ett repeterande schema (eller ibland kallat ”rullande schema”) är ett schema som upprepas och repeteras efter varje avslutad omgång.

Om du skapar ett schema för en vecka (t.ex måndag till fredag) så kommer det att upprepas och repeteras även veckorna som kommer efter. Schemat fortsätter på det sättet tills ett nytt schema lämnas in eller att det avslutas.

På samma sätt fungerar det om du gör ett tvåveckors- eller flerveckorsschema. Efter att veckorna gått, så upprepas och repeteras schemat.

På grund av verksamhetsmässiga skäl behöver förskolan/fritidshemmet veta när ditt barn ska vara på plats. Tillfälliga justeringar måste göras i god tid innan och godkännas av förskolan/fritidshemmet innan det syns i appen.

Tillfällig justering av schemaSåhär gör du en tillfällig justering av schemat.
1. I översikten – klicka på det datum och barn som justeringen gäller.
2. Välj ”Justera tid”
3. Ange de tider som justeringen ska gälla.

Gäller justeringen flera dagar?
4A. Klicka på ”Justera flera dagar”-knappen.
4B. Ange datumperiod (start- och slutdatum för den tillfälliga justeringen) och klicka på fortsätt.
4C. Ange därefter tider i schemaläggaren för angiven period.

5. Skicka in.

Observera att om du skickar in tomma dagar för justeringen, återgår dessa dagar till tidigare angivet standardschema. Gäller ändringen en längre period kan det vara bättre att lämna in ett nytt schema.

 

IST Home Skola – ta bort väntande schemaNär du lämnar in ett nytt schema hamnar det i väntande för att bli godkänt av förskolan/fritidshemmet. Finns det ett schema sedan tidigare, kommer det väntande att ersätta det gamla så fort det blir godkänt.

När ett schema väntar på att bli godkänt finns möjligheten att radera det (att dra tillbaka schemat). Då försvinner det schemat från systemet. Finns det ett godkänt schema sedan tidigare kommer det då att fortsätta gälla.

Så här tar du bort ett väntande schema
1. Gå till Vistelseschema.
2. Klicka på det väntande schemat du vill ta bort (så öppnas det schemat upp).
3. Tryck på knappen ”Radera schema” så raderas anmälan och tas bort från systemet.

Äldre scheman som ej längre gäller (efter att ett nytt lämnats in och blivit godkänt) ligger kvar i listan under Tidigare. Detta för att du ska kunna återanvända hela eller delar av dessa för att kopiera informationen när du skapar ett nytt.

Du kan skicka in scheman till förskola och fritidshem. När du gör det finns möjligheten att lämna in för flera barn. När du skapar ett schema, kan du välja att lägga till flera barn på samma schema. Barnen får då samma tider.

Scheman för grundskolor och gymnasier hanteras av helt skolorna. Du kan inte lämna scheman för dessa i IST Home Skola.

Ange så många veckor som schemat gäller för ditt barn (har ni t.ex varannan vecka, ange två veckor). Ange de tider som gäller för dig. Lämna blankt för de dagar som gäller annan vårdnadshavare eller om barnet inte ska vara på plats.

Håll koll på schemats startdatum, så jämna/ojämna veckor hamnar rätt i förhållande till hur era veckor ser ut. Veckonumren syns i schemaläggaren.

Det är två olika typer av scheman som hanteras lite olika. Det ena skickar du in med en tydlig start- och sluttid. Skolscheman läggs av skolorna och visar lektioner.

Att lämna in frånvaro i IST Home SkolaDet finns flera vägar för att lämna in frånvaro eller ledighet.

Bilderna: Till vänster visas översikten. Bilden i mitten visar anmälan för elev på grundskola/gymnasie och bilden till höger visar hur det kan se ut för vårdnadshavare med barn på förskola eller fritidshem.

Via översikten.
1. Tryck på det datum och barn du vill lämna in frånvaro för.
2. Välj ”Anmäl Frånvaro” eller ”Anmäl Ledighet”.
3. Välj eller kontrollera att anmälan är för rätt barn.
4. Välj start- och slutdatum för anmälan (eller kontrollera att datumen är korrekta)
Heldag är förvalt, klicka på knappen för att ange del av dag.

5. Klicka på Skicka in-knappen för att skicka in.

Observera: Vissa kommuner/skolor tillåter endast att man anmäler frånvaro några få dagar. För ledighet gäller oftast ej detta. Observera även att inte alla kommuner tillåter kommentarer på frånvaro för grundskola/gymnasie. För förskola och fritidshem är det inte möjligt att kommentera frånvaro.


Via skicka in-knappen (i menyraden på skärmens nederkant)
Klicka på knappen (i nedre kante så öppnas en snabbmeny. Välj ”Anmäl Frånvaro” eller ”Anmäl Ledighet”. Ange sedan anmälan enligt ovan punkter 3, 4 och 5.


Via Frånvaro (i menyraden på skärmens nederkant):
Du kommer då till sidan för inlämnad frånvaro. Har du skickat in frånvaro och/eller ledighet tidigare, syns de här. Klicka på knappen ”Anmäl frånvaro” (eller ledighet). Ange sedan anmälan enligt ovan punkter 3, 4 och 5.

Om funktionen inte syns i din version av appen för grundskole- eller gymnasieelev beror det på att din kommun inte har denna aktiverad. För förskola och fritidshem är det inte möjligt att kommentera frånvaro.

Frånvaro – välj fleraGår det att göra en frånvaroanmälan på flera barn samtidigt?
-Ja, du kan göra det genom att vid frånvaroanmälan välja flera barn samtidigt.

Klicka på ”Skicka in” (i menyraden på skärmens nederkant) och välj ”Anmäl frånvaro”. Klicka sedan på ”Gäller” för att välja det eller de barn som du vill skicka in frånvaroanmälan för. Ange sedan datum som vanligt.


Kan jag lämna frånvaroanmälan till både skola och fritids?
Ja, om du väljer både skolan och förskolan räcker det att du skickar in en anmälan. Den lämnas då till båda.

Frånvarorapporteringen används som närvarounderlag och förändringar eller borttagning av frånvaro behöver göras av behörig personal. Om du har rapporterat fel eller behöver ändra måste du kontakta ansvarig på skolan.

Idag har vi bara stöd för att anmäla ledighet på förskola och fritidshem. Vår plan är att utöka möjligheten att kunna göra en ledighetsansökan även för grundskola och gymnasie.

Vad menas med stängda dagar?Dagar som förskolan/fritidshemmet eller avdelningen har stängt (t.ex på grund av helgdagar eller studiedagar) markeras i översikten. På dessa dagar kan du inte göra justeringar.

Du får även en notis som meddelar vilket eller vilka datum det gäller.

 

Hämta från förskolanFör att skicka in om och när det är någon annan person (t.ex mormor, farmor eller annan närstående) som hämtar ditt/dina barn kan du ange detta i appen.

Klicka på det barn och på den dag som gäller då annan än vårdnadshavare ska hämta barnet. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange hur, av vem hämtningen ska ske och om tidpunkten ska justeras. Klicka sedan på skicka in och bekräfta din identitet. Hämtningen visas sedan i översikten.

För att lägga till personer i listan
Du kan lägga till personer som är tillåtna att hämta ditt/dina barn på förskolan/fritidshemmet via ”Personer som får hämta” under menyn.

Klicka på ”Lägg till person”. Ange sedan namn och relation till barnet och för vilket eller vilka barn det gäller. Klicka på ”Lägg till”.
För att lägga till personer i listan behöver du bekräfta din identitet.

Sedan kan du i översikten välja dag om och när denna person ska hämta som beskrivit ovan.

IST Home Skola NotifikationerFör att få notiser via IST Home Skola måste du godkänna notiser i din telefon. Det gör du i samband med att du använder appen första gången alternativt i din telefons notisinställningar.

Notiser för in- och utcheckning skickas ut i anslutning till schemalagd tid och om du har ett godkänt schema.

För att se notiser vid delad vårdnad, måste du ha ett godkänt schema. Du får då notiser för den schemalagda tiden. Du får inte notiser för den andra vårdnadshavarens schematider.

Våra system hämtar uppgifter från folkbokföringen, men om din kommun tillåter justeringar så kan du göra det under ”Min profil” som du hittar i menyn.

Om din kommun har aktiverat det i appen hittar du det i menyn under ”Övriga funktioner”. Annars hittar du det på webbsidan svara.ist.se.

En ledighetsanmälan gör du om barnet ska vara ledigt – t.ex. om ni ska åka på semester eller vara med farmor en dag.
Ledighetsansökan går i dagsläget bara att göra för förskola och fritidshem. Det finns ej stöd för att göra en ledighetsanmälan för barn som går i grundskola eller gymnasie.

En frånvaroanmälan gör du om barnet blir sjukt.

Är du osäker på hur din kommun vill att du ska frånvaroanmäla eller göra en ledighetsansökan, prata gärna med din förskola eller kommun.

Schema för grundskola och gymnasie visas under alternativet ”Schema” som du hittar i menyn.

Ditt barns betyg blir synliga i IST Home Skola när skolan publicerar dom. Du hittar betyg under ”Studieplan” i menyn. Om inga betyg visas så är betygen förmodligen inte publicerade ännu.

När du skickar in frånvaro, scheman etc i IST Home Skola behöver du oftast identifiera dig. Det görs för att säkerställa identiteten hos den som använder appen så att vi vet att rätt person skickar in för rätt barn.

Aktiveras kom-ihåg-mig-funktionen behöver du inte göra det lika ofta och appen kommer ihåg dig.

Notera att du däremot inte bör använda funktionen om du använder din telefon utan skärmlås för att förhindra att eventuellt obehöriga kommer åt funktioner och information.

Kom-ihåg-mig-funktionen är inte tillgänglig i alla kommuner.

Om du har problem med inloggning, frågor om sådant som rör ditt/dina barn och dess placering – eller får andra fel i IST Home Skola – kontakta ansvarig på den förskola, skola eller kommun som frågan gäller.

Har du förslag eller idéer om förbättringar i appen, kontakta oss på IST Home.

Observera att denna kontakt ej gäller supportärenden. För support, vänd er till ansvarig på den förskola, skola eller kommun som frågan gäller.

Öppna FAQ:n genom att klicka på appens namn som du vill veta mer om. Klicka sedan på respektive fråga för att läsa mer om hur appen fungerar. Vi uppdaterar regelbundet med fler frågor och svar.