Ingen kan ha missat hur skolan har förändrats under det senaste decenniet. Framför allt har digitaliseringen varit en viktig orsak. Förändringarna skapar stora möjligheter, men det händer bara om alla – föräldrar, lärare, elever – kan arbeta tillsammans.

Digitaliseringen har inte bara förändrat samhället i stort; även skolorna har påverkats och förändrats sedan dagens föräldrar var elever. Den digitala revolutionen  är här, men vi är bara i början av en lång process för att få alla delar att funka. De digitala verktygen är så klart en del i det, men ett intresse av att använda dem på smarta sätt är också viktigt.

Utbildning till alla

En av de största utmaningarna med skolans  digitalisering  är att vänja sig vid nya verktyg och arbetssätt. Det är inte alltid lätt att förstå hur digital undervisning ska se ut. Det krävs att både leverantörer av system, skolledning, lärare, men också elever och föräldrar, tar sig tiden att förstå när man använder vilket digitalt verktyg och varför det är bra.

Hur använder du som förälder de digitala hjälpmedel som finns i skolan? Är YouTubevideor alltid dåliga, eller kan de vara ett extra stöd för dem med lässvårigheter? Det kan vara lätt att tänka att ”allt var bättre förr”, men många drivna lärare ser möjligheterna. Ofta kan nya metoder vara ett sätt att få barn att bli mer intresserade i skolan, när de får använda saker och kanaler de är vana vid.

Mer stöd för barnen!

Digitaliseringen har gjort det möjligt att dela information i skolan  på helt nya sätt. Nu kan lärare såväl som elever och föräldrar följa  eleven digitalt  i systemet. Att använda fler digitala verktyg i skolan ökar tillgängligheten och flexibiliteten. Numer kan man prata direkt med läraren i appar och läxorna följer med hem via molnet. Föräldrar kan se omdömen direkt när de skrivs eller få en notis om frånvaro i telefonen.

Om alla tar sig tiden att sätta sig in i de nya metoderna och verktygen, och verkligen hittar sätt att lära sig om nyttan men digitalisering, leder det till mer tid för eleverna. Då kan man verkligen dra nytta av de möjligheter digitaliseringen skapar!

Skolverket.se finns stöd för dig i skolan som arbetar med digitalisering.