Måste barnen få månadspeng? Hur mycket är en lagom veckopeng för en 8-åring? Vad ska pengarna räcka till? Och vad kan 12-åringen göra för att tjäna lite extra?

För många familjer är vecko- och månadspeng ett enkelt sätt att få barnen att förstå hur ekonomi funkar. De lär sig vad saker kostar, att man kan spara till något man vill ha – och att pengar faktiskt kan ta slut. Det är en förberedelse för vuxenlivet helt enkelt. Vanligast är att börja med veckopeng när barnet är runt 6 eller 7 år. 20 eller 25 kronor räcker till lördagsgodiset och kanske en slant till spargrisen. När barnet blir lite äldre, i 10-årsåldern, övergår ofta veckopengen till månadspeng.

Några riktvärden

Hur mycket barnen ska få beror på familjens totala ekonomi och på vad du som förälder anser är lämpligt. Annat som spelar in är om månadspengen ska inkludera sparande, innebära motprestation i form av hushållssysslor eller räcka till kläder och fritidsaktiviteter. Det kan underlätta att ha några riktvärden när ni diskuterar frågan hemma. Enligt Nordea är den genomsnittliga månadspengen för barn 9–11 år 220 kronor, för barn 12–14 år 360 kronor och för ungdomar 15–17 år 800 kronor. Hos Swedbank har man tagit fram medianvärden, det vill säga de vanligaste summorna. Här har en 10-åring 100 kronor i månadspeng, en 12-åring 200 kronor och en 15-åring 450 kronor.

Lön för mödan

Det är dock långt ifrån alla föräldrar som ger pengar regelbundet till barnen – bara knappt hälften enligt undersökningar som Länsförsäkringar gjort. Familjen Palmér i Rystad utanför Linköping har fyra flickor i åldrarna 3 till 10 år. De har valt ett annat sätt att intressera barnen för ekonomi.
–  Vi ger ingen veckopeng utan vill gärna att barnen, utifrån ålder och förmåga, ska känna sig delaktiga och behövda i hushållsarbetet, säger Johanna Palmér. Men vi är generösa med ”lön” för uppgifter som vi anser går utöver det vanliga, till exempel trädgårdsarbete och längre barnpassning.

Mats Klippinger i Skänninge tillhör också dem som avstått från att ge vecko- och månadspeng.
–  Mina barn får istället pengar mot att de hjälper till med olika saker hemma. Summan bestäms efter förhandling.

Fickpengar utan motkrav

Vecko- och månadspeng ger barnen förståelse för ekonomi | IST HomeFör dem ger månadspeng är det vanligast med en enklare fickpeng som inte behöver täcka någon bestämd utgift och som heller inte behöver innebära att barnen ska utföra något arbete i hemmet.
–  Vi ger 200–400 kronor i månaden till våra två barn som är 12 och 14 år, säger Tomas Björn, Linköping. Det finns ingen kravställd motprestation, men lite hushållstjänster ingår ju spontant.

Hos familjen Otterström-Aronsson i Linköping har de två döttrarna haft månadspeng sedan de var i 6-årsåldern.
–  Det var mest symboliskt till att börja med, säger pappa Peter Otterström. De fick någon hundralapp för att kunna känna sig för lite.
Idag är flickorna 12 och 14 år gamla och har 330 respektive 350 kronor i månaden. Summor som de nyligen förhandlat upp genom att lova att bädda sängen varje dag och att dammsuga hela huset varje söndag. Pengarna ska räcka till lördagsgodis och egna enklare nöjen.

”Varje gång tjejerna tränar en halvtimme utöver planerade träningsaktiviteter får de 25 kronor extra.”

Träning med ett pris

–  Vi har också infört en annan fin grej, berättar Peter Otterström. Varje gång tjejerna tränar en halvtimme utöver planerade träningsaktiviteter får de 25 kronor extra. Vi tycker att det är bra att de rör på sig, att de får med sig det i sin vardag.
På detta sätt har flickorna tjänat ihop ganska stora summor som de använt till att köpa sådant de verkligen velat ha.
–  Det är nog det bästa vi har gjort. Träning är ju alltid positivt. Och det här systemet har dessutom gett barnen riktigt bra koll på ekonomin.