Internet används för i stort sett allt – skolarbete, lärprogram, titta på film och spela spel. Fyra av fem barn värderar internet som viktigt eller mycket viktigt. Trots det är det bara två tredjedelar av föräldrarna som har insyn i de sociala plattformar deras barn besöker och bara dryga hälften som har regler för användning. Men hur säkrar man barnens integritet på internet?

Det finns mycket man kan upptäcka på internet. Fantastiska saker som information, spel och nya kompisar. Men även mobbning, folk som är någon annan än de utger sig för, och phising. Många barn är ”digitalt infödda” då de vuxit upp i en värld med mobiltelefoner och internet, och det kanske kan vara svårt att se de risker man själv inte påträffade när man var ung.

Utforska tillsammans!

Redan från en ung ålder kan du och ditt barn utforska vad som finns på internet tillsammans. Välj ut appar och spel som är anpassade för barn, och säkerställ att sidor som Google och Youtube är inställda på censurerat läge. Om de skulle hamna på någon olämplig sida, förklara varför du inte vill att de ska besöka den istället för att bara förbjuda. Om du uppmuntrar barnet till att inkludera dig i sin nätnärvaro kan du enklare få en inblick i deras digitala liv.

Att tidigt även prata om integritet på nätet är viktigt. Det kan handla om vad likes och följare betyder, att kunna skilja på bra hemligheter (till exempel en födelsedagspresent) och dåliga hemligheter (att någon vill att man ska skicka bilder eller personuppgifter), eller hur man kan ändra på bilder så att de inte speglar verkligheten. Prata om hur man använder en webbkamera och med vem, och vilka sorters bilder man kan lägga ut.

Be om hjälp

Att prata om internet i vardagen kan hjälpa att göra det enkelt att diskutera. På samma sätt som du frågar vad som har hänt i skolan idag kan du fråga om vad som hänt på internet idag. Du kan också vända på rollerna och fråga ditt barn om du ska lägga ut en viss bild på dig, för att få dem att tänka till över vad för sorts saker man lägger ut. Fråga alltid om du kan lägga ut en bild på ditt barn innan du gör det för att föregå med gott exempel och inte bli en ”sharent”!

Prata även med andra föräldrar om hur de gör hemma! Du kan till exempel fråga om de har några regler för internetanvändning, eller hur de ser på att saker de eller barnen laddar upp finns kvar för alltid. Det är ett utmärkt sätt att både samla in bra tips för hur man ska tänka och prata om det, och ett tillfälle att uppmuntra andra föräldrar att göra samma sak.

Internet är mer än ”fula gubbar”

När man pratar om internet kan det vara lätt att fokusera på det värsta – folk som vill stjäla personuppgifter, pedofiler och hackare. Men kränkningar på internet kan lika gärna komma från klasskamrater eller helt anonyma profiler som lämnar kommentarer.

Ta kränkningar på allvar, och gör det tydligt för ditt barn att brott som händer på internet är riktiga brott. Polisanmäl när det krävs.

Vill du veta mer?

Ladda ner handboken Nätsmart.