Den 1 januari 2020 förs UNICEFs barnkonvention in i svensk lag. Riksdagen röstade igenom förslaget i somras och är tänkt att stärka barns rättigheter.

Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade den redan 1990.

Grundprinciperna i barnkonventionen är att barn har rätt till mänskliga rättigheter, precis som vuxna. De ska inte diskrimineras eller behandlas orättvist. Istället har de rätten att leva och utvecklas som människa, och uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. De som arbetar med eller tar hand om barn ska se till att de har barnets bästa i åtanke.

Vad är skillnaden?

I och med att Sverige ratificerade konventionen redan 1990 är många lagar som rör barn, som till exempel skollagen, redan utformade med hänsyn till den. Skillnaden nu när konventionen blir lag är framför allt att det läggs ett större ansvar på myndigheter och rättsväsende att tillämpa konventionen. Tidigare har konventionen inte kunnat användas i domstol – det ändras vid nyår.

Lagar som gäller barn kommer även till viss del att behöva förtydligas. Alla som jobbar med och för barn kommer att behöva utbildas och vägledas för att konventionen ska få mer genomslag i det svenska samhället.

Tänk om tonåringen tar över!

Alla föräldrar som ser framför sig hur tonåringen eller den trotsiga tvååringen plötsligt tar över familjen och bestämmer allt kan hålla sig lugna – det är framför allt staten som blir bunden till att följa de nya lagarna och tänka till lite extra. Ett område där äldre barn kan få mer inflytande är vad som delas om dem i sociala medier – se upp om du är en ”sharent”!

Barnkonventionen tar upp föräldrarnas viktiga roll för barnen. Du som förälder är ansvarig för barnets välbefinnande och uppfostran. Artikel 18 i konventionen säger att du ska låta dig vägledas av vad som är barnets bästa, något som de flesta föräldrar redan gör. Även om femåringen vill ha godis till middag betyder inte det att det per automatik ska bli så!

Läs mer om barnkonventionen i svensk lagstiftning hos Barnombudsmannen och Skolverket.