Vill du att ditt barn ska lyckas bättre i skolan och få högre betyg? Klart du vill – och det tar bara 15 minuter lite då och då! Kanske får du och ditt barn en ny gemensam hobby på köpet! 

Hjälp ditt barn nå längre i skolan

Tankeboken

Varje dag läser, hör och ser vi tusentals saker – men hur ofta stannar vi upp och tänker kring det vi upplever? Hur ofta pratar vi om det med varandra, och hur ofta försöker vi sammanfatta det? Tankeboken är en övning där du och ditt barn pratar om ett gemensamt ämne, till exempel en artikel ni båda läst, ett nyhetsklipp ni sett eller en bild i tidningen.

Välj utifrån intresse

Det viktigaste med tankeboken är att välja ett ämne som ditt barn är intresserad av – det kan vara en artikel om ridning, en faktatext om rymden eller en del i en bok. Genom att gå igenom fyra ganska snabba steg tränar ni på några av skolans viktiga förmågor och kunskapsmål.
1. Sammanfatta det ni har tagit del av – gör det kort!
2. Vad är budskapet – varför finns det ni pratar om?
3. Egna tankar – prata om innehållet helt öppet.
4. Konsekvenser – Vad  betyder det här för andra saker?

”…man kan alltid börja utifrån sina egna kunskaper…”

Vi ser olika på världen

Övningen kan alla göra – för även om du och ditt barn har olika kunskaper så tänker och tycker ni båda något om det ni kollat på. Det spelar heller ingen roll vad ni vet eller kan sedan innan – man kan alltid börja utifrån sina egna kunskaper och förutsättningar.

Något som är helt klart är att ni båda kommer att tänka på olika saker, kanske sammanfattar ni också olika – men det spelar ingen roll! Samtalet, och att ni gör det tillsammans är det viktigaste. Kanske kan du välja något som du själv tycker är spännande, och kanske får ni ett nytt gemensamt intresse?